Parafia w dąbiu

Ogłoszenia i informacje parafialne

Niedzielne rozmyślanie – 22.10.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania oddajcie bogu co boskie a cesarzowi co cesarskie

„Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli mu denara.
On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”.
Odpowiedzieli: „Cezara”.
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. (Mt 22,15–21)

Panie, spraw, abym stale poprawiał moje myślenie, abym coraz bardziej upodabniał się do Ciebie.

XXIX niedziela zwykła – 22.10.2017r.

 1. Dzisiejsza niedziela w całym Kościele poświęcona jest sprawie misji. Rozpoczyna się Tydzień Misyjny. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich. Prosimy Pana Boga, aby mogli oni skutecznie wypełniać swoje powołanie i nieść Ewangelię ludom i narodom, które wiarę zagubiły albo dotąd Pana Boga nie poznały. Wielkie dzieło misyjne wspieramy na różne sposoby, dzisiaj także składając ofiary na Papieskie Dzieła Misyjne.
 2. Przed nami ostatni tydzień października czyli miesiąc poświęcony modlitwie różańcowej. Poczujmy się wewnętrznie zobowiązani do wzięcia udziału w nabożeństwie różańcowym, podczas którego rozważamy tajemnice różańca świętego i polecamy Matce Bożej nasze codzienne sprawy .
 3. W przyszłą sobotę, 28 października, w liturgii czcimy św. Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. Zapatrzeni w ich świadectwo będziemy prosić Pana Boga o taką samą silną wiarę. Na chrzcie świętym prawdziwie staliśmy się dziećmi Bożymi. Zatem nieustannie powinniśmy kroczyć z Panem Jezusem, całkowicie oddać Mu siebie, stosownie do obranego stanu i życiowej drogi.
 4. W przyszłą niedzielę w kalendarzu liturgicznym przypada uroczysta rocznica poświęcenia własnego kościoła dla wszystkich świątyń, poza katedrami, których data poświęcenia nie jest znana.
 5. Również w przyszłą niedzielę 29 października po Mszy św. o godz. 8.00 odbędzie się spotkanie kandydatów do Sakramentu Bierzmowania. Na spotkanie młodzież przynosi katechizmy i długopisy.
 6. Zbliża się miesiąc listopad, w którym to miesiącu w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Niech pamięć ta będzie wyrazem nie tylko naszej kultury, ale i wiary w łączność z tymi, którzy przed nami odeszli do wieczności. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Dopiero wtedy zaniesione kwiaty i zapalone na grobie znicze staną się wyrazem czegoś, co jest cenne w oczach Boga. W obliczu śmierci i tajemnicy życia wiecznego nie wolno nam posługiwać się pustymi słowami i gestami.

 Ks. Proboszcz.

 

 

23 października 2017r. – 29 października 2017r.

 

Poniedziałek 23.10.2017r.

Godz.16.30 +Piotr Sokół- od brata Jana Sokół.

Wtorek 24.10.2017r.
Godz. 8:00 –  za parafian

Środa .25.10.2017r.
Godz. 16.30. +Stanisław Barański- od sąsiadów Cichoniów, Stanisława Szewczyk, Justyny Tomasza Pyrzyk, Elżbiety Dydak z rodz.

Czwartek 26.10.2017r.

Godz. 16.00 +Helena Knapik- od męża Leona.
Godz.16.30 +Romualda Łaszczyk- od rodziny Cichych, Cebulów, klubu seniora Brzękowice-Goląsza.

Piątek 27.10.2017r.
Godz.16.00+Janina Cieplińska-od córki Wandy z mężem, syna Marcina z żoną, wnuka Piotra z rodz
Godz.16.30 +Piotr Sokół- od Krzysztofa Sokół z rodz.

Sobota 28.10.2017r.
Godz.15.00.+Dziękczynna z prośbą o zdrowie opiekę Boże Błogosławieństwo dla Anny i Stanisława Jermak w 50 r. ślubu.- od dzieci.
Godz.16.30 +Henryk Szuliński- od Janiny Widawskiej z Podwarpia, Haliny,Czesława Morys z rodz.

Niedziela 29.10. 2017r.

Godz. 8.00 + Maria Kazimierz Ficińscy- od syna Waldemara z rodz.
Godz. 10.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Franciszka Januszewskiego w 1 r. urodzin- od rodziców
Godz. 11.30 +Stefan Trzcionka w 25 r. śm.Alfreda Trzcionka w 6. r.śm.- od córki z rodz.
Godz. 15.00 +Bronisława Roman Sarnik- od dzieci z rodzinami.

 

 

 

XXVII niedziela zwykła – 15.10.2017r.

 1. Dziś w naszej parafii przeżywamy Dzień Seminaryjny. Witamy przedstawiciela naszego seminarium, będziemy wspólnie modlić się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Po Mszy św. o godz. 10.00 zapraszam kandydatów do Bierzmowania na wspólne spotkanie. Ofiary w dzisiejszą niedzielę złożymy na Seminarium Duchowne.
 2. Przed nami kolejny różańcowy tydzień. Nie lekceważmy tego daru Bożej Opatrzności. Matka Boża w swych objawieniach wskazuje na różaniec jako mistyczną broń i narzędzie Bożych zwycięstw. Codziennie w naszym kościele gromadzimy się na wieczornej Eucharystii, a przed nią celebrujemy nabożeństwo różańcowe, a w niedziele po Mszy św.. Wszystkich parafian zapraszam na tę modlitwę zgromadzonego wokół Maryi Kościoła.
 3. W środę, 18 października, w kalendarzu liturgicznym przypada wspomnienie św. Łukasza Ewangelisty. Jednocześnie jest to Dzień Modlitw za Pracowników Służby Zdrowia. Gorącą modlitwą obejmiemy wszystkich, którzy troszczą się o nasze zdrowie i życie podczas Mszy Świętej oraz nabożeństwa różańcowego. Pamiętajmy w tym dniu o naszym rodzinnym lekarzu.
 4. Przyszłą niedzielę, 22 października, będziemy przeżywali jako Niedzielę Misyjną, rozpocznie się również Tydzień Misyjny. Pamiętajmy, że do każdego z nas Pan Jezus kieruje polecenie: „Idźcie i głoście”, tym bardziej modlitewnie i materialnie starajmy się wspierać dzieła misyjne Kościoła.
 5. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. Już możemy zgłaszać zmarłych do modlitwy wypominkowej. Tak jak przez ubiegłe lata wypisujemy dusze zmarłych. Na początku zaznaczamy godzinę oraz czy mają być czytane 1 listopada na cmentarzu. Wypominki są: roczne, półroczne, oktawalne – jednorazowe. Jednocześnie postarajmy się  już porządkować groby bliskich. W Uroczystość Wszystkich Świętych Msza św. na cmentarzu będzie o godz. 12.00.

 

Ks. Proboszcz

Niedzielne rozmyślanie – 15.10.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania przypowieść o zaproszonych na ucztę

„Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść.
Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: «Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę». Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali.
Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. (Mt 22, 1-10)

Jezu, tyle razy wzgardziłem Twoją miłością, Twoim zaproszeniem. Tyle razy przybyłem niechętnie lub byłem nieprzygotowany, a wszystko dlatego, że nie zauważam ogromu Twojej miłości. Przebacz mi, Panie.

Życzenia imieninowe

Znalezione obrazy dla zapytania życzenia imieninowe dla księdza proboszcza

Czcigodny Księże Proboszczu.

Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.

Zapewniając Cię o tej wdzięczności, pragniemy w imieniu całej wspólnoty naszej parafii  złożyć Ci życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany. Niech Pan serc ludzkich Jezus Chrystus – będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Księdza służby w Winnicy Pańskiej.

Życzymy Ci, drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Niech wraz z mocą przemiany chleba i wina, daje Ci moc przemiany ludzkich serc.

Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.

Dziękując za to, że prowadzisz nas do Jezusa i wzbudzasz w nas nadzieję swoim duchowym wsparciem, życzymy Ci abyś szedł przez życie, jak dotąd z dobrocią w sercu, otoczony ludzką życzliwością. Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami, niech daje Ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w swojej opiece.

Szczęść Boże.

Z pamięcią w modlitwie – Parafianie

Objawienia w Fatimie

Znalezione obrazy dla zapytania objawienia w fatimie„Jestem Królową Różańca świętego. Przychodzę zachęcić wiernych do od zmiany życia, aby nie zasmucali grzechami swymi Zbawiciela, który jest tak obrażany, aby odmawiali różaniec, aby się poprawili i czynili pokutę za grzechy. Chcę, aby zbudowano tu kaplicę ku mej czci „….. Łucja wykrzyknęła: Spójrzcie na słońce! 

Ta ogromna kula zaczęła jakby „tańczyć”. Słońce było jakby gigantycznym ognistym kołem, kręcącym się szybko. Zatrzymało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się wokół swojej osi z oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło przybierać różowy kolor na krawędziach i ślizgać po niebie, wirując i rozsypując czerwone snopy płomieni. Światło to odbijało się na ziemi, na drzewach i krzewach, a także na twarzach ludzi i na ich ubraniach, przyjmując świetliste różnobarwne odcienie. Trzykrotnie ożywiona szaleńczym ruchem kula ognia zaczęła drżeć i trząść się. Wydawało się, że opadając ruchem zygzakowatym spadnie na przerażony tłum. Wszystko to trwało około dziesięciu minut. Na końcu słońce wspięło się znów wijącym ruchem do punktu, z którego zaczęło opadać, na nowo przyjmując swój spokojny wygląd i odzyskując zwykłą jasność swego światła.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej.
Maryja powiedziała:
“Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia”.

XXVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 8.10.2017r.

 1. Dziś niedziela, 8 października, jest dorocznym Dniem Papieskim. Tego dnia swoimi ofiarami wspieramy Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która została powołana przez Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu św. Jana Pawła II. Głównym celem Fundacji jest promowanie nauczania papieża Polaka i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie edukacji i kultury; między innymi fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z ubogich rodzin. Przed kościołem młodzież zbiera ofiary do puszki na ten cel.
 2. Również dzisiaj na Mszy św. o godz. 10.00 będziemy mogli obejrzeć program o Św. Janie Pawle II w wykonaniu dzieci szkolnych. Dziękuję pani katechetce, nauczycielom szkoły, rodzicom i dzieciom za trud i poświęcony czas w przygotowanie tego programu. Dzięki temu Św. Jan Paweł II jest ciągle w naszej pamięci i żywe są Jego słowa: „Trzeba mocno uchwycić się Jezusa – Dobrego Siewcy, i iść za Jego głosem po drogach, które nam wskazuje”.
 3. Przez cały październik z Matką Bożą trwamy na modlitwie różańcowej. Różaniec towarzyszy nam w chwilach radości i doświadczenia. Rozważając tajemnice z życia Pana Jezusa i Maryi, w różańcowe dziesiątki wplatamy nasze sprawy osobiste, sprawy naszych rodzin, narodu, Kościoła, całej ludzkości. W ten sposób prosta modlitwa różańcowa pulsuje naszym życiem. Jakże wielka jest dziś potrzeba modlitwy o pokój na świecie i w intencji zagrożonej rodziny. Spróbujmy na nowo odkryć różaniec we wspólnocie parafialnej i w zaciszu domowego Kościoła. Na nabożeństwo październikowe gromadzimy się w naszym kościele codziennie przed Mszą św. o godz. 16.30, a w niedziele  po Mszy św. o godz.15.00. Wszystkich parafian serdecznie zapraszam!
 4. W piątek ostatnie w tym roku Nabożeństwo Fatimskie. Zapraszam wszystkich czcicieli Matki Bożej i tego nabożeństwa na 16.30.
 5. W sobotę, 14 października, będziemy pamiętali o nauczycielach i wychowawcach, którzy obchodzą swoje doroczne święto. To ich dzień – Dzień Edukacji Narodowej. Wspierajmy ich naszą życzliwością, a przede wszystkim płynącą z serca gorącą modlitwą. Zapraszam na modlitwę różańcową w tym dniu oraz na Mszę św. podczas nabożeństwa fatimskiego w piątek o godz. 16.30 w intencji nauczycieli, wychowawców, katechetów i wszystkich pracowników oświaty z naszej parafii.
 6. W przyszłą niedzielę w naszej parafii odbędzie się Dzień Seminaryjny. Przyjadą przedstawiciele naszego seminarium, będziemy wspólnie modlić się o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Po Mszy św. o godz. 10.00 zapraszam kandydatów do Bierzmowania na wspólne spotkanie. Ofiary w tym dniu złożymy na Seminarium Duchowne.
 7. Zbliża się miesiąc listopad, miesiąc, w którym szczególnie pamiętamy o naszych bliskich zmarłych. Już możemy zgłaszać zmarłych do modlitwy wypominkowej. Tak jak przez ubiegłe lata wypisujemy dusze zmarłych. Na początku zaznaczamy godzinę oraz czy mają być czytane 1 listopada na cmentarzu. Wypominki są: roczne, półroczne, oktawalne – jednorazowe.
 8. Kościół na dzisiaj przygotowali: Pelagia Sokół, Grażyna Czapla, Beata Cichoń, Anna Sar. Dziękujemy tym paniom i w sobotę troskę o świątynię powierzamy kolejnym rodzinom                                                                                                                                                                     Ks. Proboszcz

W tym tygodniu patronują nam:

 • 9 X – bł. Wincenty Kadłubek, biskup krakowski, uczestnik Soboru Laterańskiego IV; dziełem jego życia są „Kroniki polskie”, w których zebrał wszystkie podania i mity o początkach Polski; jest uznawany za naszego pierwszego historyka;
 • 13 X – bł. Honorat Koźmiński , prezbiter, kapucyn, który powołał do życia wiele bezhabitowych zgromadzeń zakonnych, przeważnie żeńskich.

 

Niedzielne rozmyślanie – 08.10.2017r.

Znalezione obrazy dla zapytania przypowieść o dzierżawcach winnicy

„Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”.
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”. (Mt 21,33–43)
Jezu, Ty nie zawahałeś się oddać swojego życia, aby moje życie mogło przynosić prawdziwe owoce dobra i świętości. Przepraszam Cię dziś za wszelkie opory wobec Ciebie i brak współpracy z Twoją łaską.

Świętych Aniołów Stróżów

Znalezione obrazy dla zapytania święta anioł stróżAniele Boży, Stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, w wieczór, w dzień i w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy.
Strzeż duszy i ciała mego
I doprowadź mnie do żywota wiecznego.
Amen.

Chociaż może ta modlitwa kojarzy się z dzieciństwem i dziećmi, przekonanie o istnieniu i obecności Aniołów, w tym również Aniołów Stróżów, jest jednym z ważnych elementów naszej wiary. Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga dla Jego chwały i pomocy ludziom. Ci, którym Bóg zleca opiekę nad ludźmi, są nazywani Aniołami Stróżami. Opieka ta trwa przez całe nasze ziemskie życie. Każdy z nas ma swojego, „osobnego” Anioła Stróża.
Pismo Święte nie pozostawia wątpliwości co do istnienia aniołów, posłańców Bożych, którzy uczestniczą w dziejach zbawienia człowieka. Te czysto duchowe istoty pośredniczą między Bogiem a ludźmi.

Niech dzisiejsze wspomnienie uświadomi nam, że Aniołowie Stróżowie realnie istnieją, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobru, a wiara w nich nie jest zarezerwowana tylko dla dzieci. Nie zapominajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych opiekunów.

« Older posts

© 2017 Parafia w dąbiu

Theme by Anders NorenUp ↑