Parafia w Dąbiu

Ogłoszenia i informacje parafialne

Tydzień Biblijny (niedziela)

biblesunlight

W niedzielę 30 kwietnia rozpoczyna się IX Ogólnopolski Tydzień Biblijny. W tym roku po raz pierwszy Niedziela Biblijna zostanie połączona z Narodowym czytaniem Pisma Świętego. Wydarzenie to ma na celu pomóc w lepszym poznaniu i zrozumieniu Pisma Świętego. Będzie to również czas głębszego zjednoczenia z Chrystusem, poznania Jego słów i spotkania się z Nim osobiście. Przez cały tydzień, każdego dnia, podejmować będziemy refleksje nad wybranymi fragmentami z „Listu Św. Pawła do Galatów”. Będzie to nasza osobista Pawłowa „droga światła” zapisana w Liście do Galatów.

1919_jk

 

Droga Światła jest zapisem pięćdziesięciu dniu po Zmartwychwstaniu Jezusa do Zesłania Ducha Świętego. Jest to droga, na którą jest zaproszony każdy wierzący w Jezusa. Na tej drodze każdy z nas może spotkać na nowo zmartwychwstałego Pana, doświadczyć Chrystusowego daru pokoju, pokonać własny lęk i wątpliwości, odkryć na nowo swoje powołanie i posłanie, wreszcie zostać umocniony Duchem Święty. Droga Światła jest drogą ucznia Chrystusa.  List do Galatów jest zapisem rzeczywistej „drogi światła”, którą pokonał apostoł Paweł, drogi, w której jak on, „ukrzyżowawszy swoje ciało” z Chrystusem, mamy otrzymać nowe „życie od Ducha” Świętego (por. Ga 5,24-25).

Jezus powstaje z martwych

 „Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie – do Kościołów Galacji: Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nasze grzechy, aby wyrwać nas z obecnego złego świata, zgodnie z wolą Boga i Ojca naszego. Jemu to chwała na wieki wieków! Amen” (Ga 1,1-5).

 

W punkcie wyjścia swego listu św. Paweł przypomina Galatom podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej, którą jest zmartwychwstanie Chrystusa. To zmartwychwstały Pan powołał Pawła, wtedy jeszcze Szawła, na drodze do Damaszku, dokąd zmierzał, by prześladować chrześcijan. Powołanie Pawła nie jest jego zasługą, lecz pozostaje inicjatywą Boga, który jest Miłością. Miłością, którą przyjęła ludzkie ciało. Miłością, która ofiarowała siebie za nasze grzechy. Miłością, która „wyrywa nas z obecnego złego świata”. Miłością, która przywraca dobro, piękno i blask temu, kto z wiarą wychodzi na spotkanie ze Zmartwychwstałym.

Uczniowie przy pustym grobie

„Słyszeliście przecież o moim postępowaniu ongiś, gdy jeszcze wyznawałem judaizm, jak z niezwykłą gorliwością zwalczałem Kościół Boży i usiłowałem go zniszczyć, jak w żarliwości o judaizm przewyższałem wielu moich rówieśników z mego narodu, jak byłem szczególnie wielkim zapaleńcem w zachowywaniu tradycji moich przodków. Spodobało się jednak Temu, który wybrał mnie jeszcze w łonie matki mojej i powołał łaską swoją, aby objawić Syna swego we mnie, bym Ewangelię o Nim głosił poganom” (Ga 1,13-16).

Pusty grób był szokiem nie tylko dla kobiet, które rankiem przybyły namaścić ciało Jezusa, ale również dla apostołów, którzy przybiegli później do grobu zaniepokojeni wiadomością o braku ciała Ukrzyżowanego. „Szukacie żywego wśród umarłych? Nie ma Go tu, zmartwychwstał”. To jest orędzie Ewangelii głoszonej również przez Pawła. Na drodze do Damaszku objawił mu się zmartwychwstały Jezus, którego prześladował w Jego uczniach, jakby chcąc na powrót uczynić grób znakiem panowania śmierci. Tymczasem zmartwychwstały Pan pragnie objawić swoje zwycięstwo nad grzechem, złem i śmiercią właśnie w Pawle, który na sobie doświadczy prawdy o Ewangelii życia, Ewangelii przebaczenia, Ewangelii miłości.

 

Nawiedzanie rodzin przez figurę Matki Bożej Fatimskiej

23_figura_fatima_30_trz

„Jestem Najświętszą Panną Różańcową. Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniła swoje życie, by Boga tak często obrażanego, grzechami swymi dłużej nie martwiła, aby odmawiała różaniec, poprawiła się i czyniła pokutę za swoje grzechy” – takie słowa skierowała Matka Boża do dzieci w Fatimie 13 października 1917r.

W 100 rocznicę objawień fatimskich będziemy mogli osobiście zanosić modlitwy do Matki Bożej, bowiem od niedzieli 23 kwietnia 2017r. rozpoczyna się nawiedzanie rodzin naszej parafii przez figurę Matki Bożej Fatimskiej. Figura została poświęcona 25 marca w uroczystość Zwiastowania Pańskiego w Katedrze Sosnowieckiej przez ks. biskupa Grzegorza Kaszaka, który skierował do zgromadzonych przedstawicieli wszystkich parafii (również naszej parafii) następujące słowa: „Przyjmijcie proszę naszą ukochaną Matkę pod postacią tej figury, do naszych domów, rodzin. Podejmijcie ją jak najgodniej oddając jej cześć i uwielbienie. niech broni nas i nasze rodziny od niebezpieczeństw, obdarza radością i pokojem”. Niechaj  te słowa przenikną nasze serca, by z wielką wiarą, miłością i ufnością wprowadzić Matkę Bożą pod nasz dach.

Jak przyjąć Matkę Bożą w naszych domach?

1. Figura przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie ją przyjąć.

2. Przejęcie figury od jednej rodziny do drugiej, odbywa się każdego dnia o godzinie 19.00.

3. Wraz z figurą przekazywany jest modlitewnik, który może być pomocą we właściwym przeżywaniu nawiedzenia.

4. W czasie Nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do Matki Bożej Fatimskiej. Niżej zamieszczamy proponowany układ modlitw podczas Nawiedzenia.

5. Każdego 13 dnia miesiąca odprawiana będzie Msza Św. w intencji rodzin, które przyjęły figurę. Wszystkie rodziny zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie w naszym kościele.

Proponowany przebieg Nawiedzenia

Wniesienie figury do domu.

1. Wniesienie figury do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakryty białym obrusem, dwie świece, może być gromnica,kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec kropi wszystkich domowników.

2. Przywitanie pieśnią: ” O Maryjo witam Cię”.

3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk. 1, 39-56).

4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary).

5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej.

Wieczorne modlitwy przy figurze.

1. Wieczorny pacierz całej rodziny.

2. Litania Loretańska.

3. Pod Twoją obronę.

4. Modlitwa św. Bernarda.

Apel Jasnogórski o godz. 21.00

1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego.

2. Można też korzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radia Maryja, Radio Jasna Góra, TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważanie.

Modlitwy poranne.

1. Pieśń: „Kiedy ranne wstają zorze”.

2. Pacierz poranny.

3. Zachęcamy, aby pozostający w domu, w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i odmówili część Różańca Świętego.

Modlitwy w ciągu dnia.

1. Powracający ze szkoły/pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie z rodziną przed figurą.

2. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa przed przekazaniem figury następnej rodzinie.

1. Litania do św. Jana Pawła II.

2. Ze śpiewem pieśni maryjnej  wynosimy figurę z domu, by przekazać ją następnej rodzinie. Zamiast pieśni można odmówić część Różańca Św.

3. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” i przekazujemy figurę Matki Bożej.

To są tylko propozycje modlitw. Natomiast jak wypełnimy ten czas modlitwy do Matki Bożej zależy tylko od Nas samych. Będzie to okazja do odmówienia Różańca, Litanii bądź innych modlitw, które znajdziemy w książeczkach i modlitewnikach. Modlitwą może też być śpiewanie pieśni maryjnych.

Zachęcamy, aby był to czas, kiedy oderwiemy się od spraw odciągających nas od Boga (telewizja, komputer), a całą rodziną zgromadzimy się przy figurze Matki Bożej na modlitwach w osobistych, rodzinnych, parafialnych intencjach.

Życzenia świąteczne

300_300_productGfx_a4dc50fab861d7cbb385abe324a90948

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzę wszystkim Parafianom i przybyłym na te święta Gościom, aby Zmartwychwstały Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel, który z miłości oddał życie swoje za przyjaciół swoich, obdarzył Was błogosławieństwem, a Wasze serca napełnił radością.

Ks. Proboszcz

Triduum Paschalne

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w kalendarzu liturgicznym. Wierni na całym świecie przeżywają mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

wcz

 Uroczystości rozpoczniemy w Wielki Czwartek o godz. 18.00 Mszą Wieczerzy Pańskiej. Będziemy dziękować za dwa sakramenty: Eucharystię i Kapłaństwo. Po zakończonej liturgii przeniesiemy procesyjnie Najświętszy Sakrament do przygotowanego ołtarza adoracji, która potrwa do godz. 20.00. Adorację wznowimy w Wielki Piątek o godz. 9.00. Następnie adoracja będzie prowadzona przez przedstawicieli grup naszej parafii, aż do rozpoczęcia Liturgii Męki Pańkiej.

Porządek adoracji w kościele przy Ciemnicy i Grobie Pańskim w Wielki Piątek i Wielką Sobotę

godz. 9.00 – 11.00 – Malinowice, Dąbie Chrobakowe

godz. 11.00 – 13.00 – Goląsza Górna, Dąbie Górne

godz. 13.00 – 15.00 – Dąbie ul. Dolna, Dąbie ul. Pocztowa

godz. 15.00 – 17.00 – Dąbie ul. Kościela, Goląsza Dolna ,Brzękowice Dolne

Wielki Piątek – godz. 21.00 – adoracja wspólna

triduum

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy Świętej. Zaprasza jednak wszystkich wiernych do udziału w Liturgii Męki Pańskiej, której kulminacyjnym punktem jest adoracja Krzyża Świętego. Za uczczenie krzyża w tym dniu, możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. O godz. 15.00 zapraszamy na wspólną modlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia, a o godz. 17.30 na Drogę Krzyżową. Uroczysta Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 18.00, podczas której podejdziemy do adoracji Krzyża Świętego. Po zakończonej Liturgii Męki Pańskiej przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu Bożego, przy którym adoracja trwać będzie do godz. 22.00. Podczas adoracji odśpiewamy Gorzkie Żale, a następnie zapraszamy do prowadzenia modlitwy adoracyjnej wszystkie grupy i stowarzyszenia według ustalonego porządku. Przypominamy również, że w Wielki Piątek obowiązuje post ścisły tzn. spożywamy jeden posiłek do syta i dwa posiłki lekkie w ciągu dnia.

uid_f6f1e51752488c13f93c55a57a52c76e1459004389901_width_460_play_0_pos_0_gs_0_height_260

Wielka Sobota jest również dniem, w którym nie sprawuje się Eucharystii. Wierni są zapraszani do modlitwy i skupienia, do adoracji Chrystusa Eucharystycznego w Grobie Pańskim. Postarajmy się znaleźć czas na indywidualną modlitwę przed naszym Panem i Zbawicielem. W tym dniu święcimy pokarmy.                           W kościele poświęcenie odbędzie się o godz. 9.00, 10.00 i 11.00. W Malinowicach poświęcenie pokarmów o godz. 12.00, a w Dąbiu Chrobakowym o godz. 12.30. W Wielką Sobotę wieczorem o godz. 18.00 rozpoczniemy najważniejszą liturgię roku kościelnego – Liturgię Wigilii Paschalnej. Będziemy celebrować noc Paschy Pana – noc Jego przejścia ze śmierci do życia. Będziemy celebrować Jego zmartwychwstanie, Jego zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem. Liturgię rozpoczniemy przed świątynią od poświęcenia ognia. Następnie wysłuchamy liturgii słowa, którą tworzą aż 9 czytań (ukazują one wielkie dzieła Boga, jakich dla swojego ludu dokonał Pan). Kolejny ważny moment to liturgia chrzcielna, podczas której następuje poświęcenie wody i odnowienie przyżeczeń chrzcielnych. Całość zwieńczy uroczysta liturgia eucharystyczna, podczas której Chrystus zaprasza do stołu wszystkich odkupionych jego śmiercią i zmartwychwstaniem. Na tę liturgię przynosimy świece i naczynia na wodę. Szczególnie na tę uroczystą liturgię zapraszamy dzieci przygotowujące się do przyjęcia I Komunii Świętej wraz z rodzicami, gdyż będzie dla nich uroczyste odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. Dzieci przynoszą świece.

blog_vt_3779623_4790661_tr_jezus

W wielkanocny poranek Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 6.00 uroczystą procesją rezurekcyjną, biciem dzwonów i radosnym śpiewem, ogłosimy wszystkim, że Pan Zmartwychwstał i jest z nami. Na Rezurekcję zapraszamy całą asystę do procesji: OSP, KGW, orkiestrę, ministrantów, dzieci do sypania kwiatów i wszystkich parafian do licznego udziału.

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego i Poniedziałek Wielkanocny      Msze Św. według porządku niedzielnego.

Z pomocą łaski Bożej i błogosławieństwem wejdźmy do przeżycia Wielkiego Tygodnia, abyśmy mogli doświadczyć przechodzenia ze śmierci grzechu do życia w łasce i wolności dziecka Bożego. Starajmy się, jak najlepiej przeżyć ten najważniejszy czas w ciągu całego roku liturgicznego.

Ks. Proboszcz

09.04.2017r.-Niedziela Palmowa

W Niedzielę Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Liturgia tego dnia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy na 5 dni przed ukrzyżowaniem. Jak podają Ewangeliści, zgromadzone wówczas tłumy, rzucały na drogę płaszcze, gałązki oliwne i palmowe wołając: „Hosanna Synowi Dawida: błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” (Mt. 21, 9-10). Dlatego właśnie tego dnia Msza święta rozpoczyna się procesją. Wierni przynoszą palmy zrobione z gałązek bukszpanu, gałązek wierzby, która jest znakiem zmartwychwstania i nieśmiertelności duszy.  W palmę wplata się także barwinek, borówkę, cis czy widłak. Jednak najbardziej popularne są palmy plecione z suszonych kwiatów, mchów i traw. Podczas liturgii Niedzieli Palmowej ksiądz święci palmy, a te, są zabierane do domów. Niektórzy mają zwyczaj zanosić je na groby bliskich, dając w ten sposób wyraźny znak, że wierzą w życie wieczne.

Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczyć się tylko do radosnego wymachiwania palmami i okrzyku: „Hosanna Synowi Dawida”, ale wskazuje dalszą drogę – ku Wieczernikowi, gdzie „chleb z nieba zstąpił”. Potem wprowadza w ciemny ogród Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego, daje zasmakować Jego cierpienie  w pretorium Piłata i odrzucenie przez człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i wytrwać do końca. Chrześcijanin nie może obojętnie przejść wobec wiszącego na krzyżu Chrystusa, musi zostać do końca, aż się wszystko wypełni… Musi zatem pomóc zdjąć Go z krzyża i mieć odwagę spojrzeć w oczy Matce, trzymającej na rękach ciało Syna, by na końcu wreszcie zatoczyć ciężki kamień na Grób. A potem już tylko pozostanie mu czekać na tę Wielką Noc…   To właśnie daje nam Wielki Tydzień, rozpoczynający się w Niedzielę Palmową. Wejdźmy zatem uczciwie w Misterium naszego Pana Jezusa Chrystusa.

 

Rekolekcje wielkopostne 2017

Rekolekcje

Wielki Post to czas, który szczególnie powinien być poświęcony nawróceniu i ćwiczeniom duchowym. Nieocenioną pomocą w tym przedsięwzięciu są parafialne rekolekcje, podczas których będziemy mieli okazję wysłuchać nauk, poświęcić więcej czasu na modlitwę i skorzystać z sakramentalnej spowiedzi.  Poniżej plan tegorocznych rekolekcji. Znajdźmy czas, by spotkać się z Panem Bogiem. 

PLAN REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Niedziela, 02.04.2017 r.

Godz. 8.00 Msza św. z nauką ogólną

Godz. 10.00 Msza św. z nauką dla dzieci

Godz. 11.30 Msza św. z nauką ogólną

Godz. 16.00 Gorzkie żale, Msza św., nauka ogólna

 

Poniedziałek, 03.04.2017 r.

Godz. 9.00 Msza św. z nauką ogólną

Godz. 11.00 Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci

Godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną – katecheza dla rodziców dzieci pierwszokomunijnych

 

Wtorek, 04.04.2017 r.

Godz. 9.00 Msza św. z nauką ogólną

Godz. 11.00 Spotkanie rekolekcyjne dla dzieci

Godz. 18.00 Msza św. z nauką ogólną, katecheza dla rodziców młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania

 

Środa, 05.04.2017r. Dzień spowiedzi św.

Godz. 09.30 Msza św. z nauką ogólną. Udzielenie sakramentu chorych.

Godz. 11.15 Msza św. dla dzieci

Godz. 18.00 Msza św. na zakończenie rekolekcji

 

SPOWIEDŹ: ŚRODA 05.04.2017 r.

  • 8.45-9.30
  • 10.45 – 11.15 (spowiedź dzieci)
  • 17. 00-18.00
« Older posts

© 2017 Parafia w Dąbiu

Theme by Anders NorenUp ↑